ترجمه فوری متون و مقالات تخصصی زیست

موسسه برساد با داشتن دهها مترجم خبره در زمینه زیست شناسی می تواند در کمترین زمان ممکن ترجمه متون زیست شناسی را انجام دهد. تجربه ما نشان داده است که محدودیت زمانی مخاطبان برای انجام ترجمه تخصصی زیست متفاوت است. بر همین اساس ترجمه متون تخصصی زیست در موسسه برساد با سه سرعت مختلف ارائه می شود.

موسسه برساد با داشتن دهها مترجم خبره در زمینه زیست شناسی می تواند در کمترین زمان ممکن ترجمه متون زیست شناسی را انجام دهد. تجربه ما نشان داده است که محدودیت زمانی مخاطبان برای انجام ترجمه تخصصی زیست متفاوت است. بر همین اساس ترجمه متون تخصصی زیست در موسسه برساد با سه سرعت مختلف ارائه می شود.

ترجمه با سرعت عادی

ترجمه با سرعت نیمه فوری؛ در این حالت سرعت انجام ترجمه 25 درصد از حالت عادی بیشتر است. مثلا اگر ترجمه عادی 4 روز به طول بیانجامد ترجمه همان متن با سرعت نیمه فوری 3 روزه انجام می شود.

ترجمه با سرعت فوری؛ در این حالت ترجمه تخصصی زیست 50 درصد سریعتر از حالت عادی تحویل داده می شود. در مثال قبل ترجمه فوری زیست برای همان متن دو روزه تحویل داده می شود. 

ممکن است برای دریافت متن ترجمه عجله داشته باشید و حالت فوری را انتخاب کنید. اما ما تاریخ تحویل دقیق متن ترجمه را در هر سه حالت برای شما ارسال می کنیم. به این ترتیب می توانید مناسب ترین سرعت انجام ترجمه را انتخاب کنید.
درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.