پژوهانه برای ترجمه تخصصی زیست شناسی

برخی از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی هزینه ترجمه متون و مقالات تخصصی را در قالب پژوهانه به پژوهشگران و دانشجویان پرداخت می کنند. کافیست فاکتور رسمی موسسه برساد را به سازمان یا دانشگاه مربوطه ارائه دهید.

برخی از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی هزینه ترجمه متون و مقالات تخصصی را در قالب پژوهانه به پژوهشگران و دانشجویان پرداخت می کنند. کافیست فاکتور رسمی موسسه برساد را به سازمان یا دانشگاه مربوطه ارائه دهید.

البته موسسه برساد از فرایندهای مربوط به پرداخت پژوهانه و میزان آن اطلاعی ندارد اما در صورت نیاز به فاکتور رسمی با شما کاملا همکاری می نماییم.
درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.