تخفیف ترجمه تخصصی زیست شناسی

به پاس استفاده از خدمات موسسه برساد، تخفیف های مختلفی را برای ترجمه متون و مقالات زیست شناسی در نظر گرفته ایم. تخفیف های وفاداری، پژوهشگران و دوستان در قالب کوپن به شما تعلق می گیرند که در هر سفارش می توانید آنها را فعال کرده و هزینه سفارش کاهش یابد. تخفیف حجمی نیز منحصر به همان سفارش است

به پاس استفاده از خدمات موسسه برساد، تخفیف های مختلفی را برای ترجمه متون و مقالات زیست شناسی در نظر گرفته ایم. تخفیف های وفاداری، پژوهشگران و دوستان در قالب کوپن به شما تعلق می گیرند که در هر سفارش می توانید آنها را فعال کرده و هزینه سفارش کاهش یابد. تخفیف حجمی نیز منحصر به همان سفارش است.

تخفیف وفاداری: به ازای هر سه سفارشی که موسسه برساد برای شما انجام دهد از یک کوپن تخفیف بهره مند می شوید.

تخفیف پژوهشگران: در صورتی که مقاله ISI یا کنفرانسی شما در زمینه زیست شناسی در مجلات یا کنفرانس های بین المللی چاپ شود از دو کوپن تخفیف بهره مند می شوید. مشروط بر این که کار ترجمه یا ویرایش مقاله زیست را موسسه برساد انجام داده باشد.

تخفیف دوستان: در ازای هر سفارشی که بالای ده هزار کلمه باشد می توانید به یکی از دوستان خود یک کوپن تخفیف هدیه نمایید. 

تخفیف حجمی: اگر حجم سفارش ترجمه زیست زیاد باشد تا 10 درصد هزینه همان سفارش امکان ارائه تخفیف وجود دارد.
درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.