آیا مترجمین زیست شناسی حرفه ای هستند؟

مترجمین موسسه برساد تنها بعد از قبولی در آزمون های موسسه امکان همکاری با موسسه را پیدا می کنند. مترجمین گروه زیست شناسی موسسه برساد ویژگی های زیر را دارند

متن یا مقاله زیست شناسی سرشار از لغات و اصطلاحات تخصصی است. تنها مترجمی می تواند معادل صحیح این اصطلاحات را بیابد که علاوه بر تسلط بر زبان انگلیسی در زمینه زیست شناسی دانش کافی داشته باشد. مترجمین موسسه برساد تنها بعد از قبولی در آزمون های موسسه امکان همکاری با موسسه را پیدا می کنند. مترجمین گروه زیست شناسی موسسه برساد ویژگی های زیر را دارند:

1-     دانش آموخته زیست شناسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی هستند(اغلب دکترا)

2-     بر زبان تخصصی زیست تسلط دارند

3-     بر زبان انگلیسی عمومی تسلط دارند

وجود این ویژگی ها در کنار هم سبب شده است تا مترجمین زیست شناسی برساد ترجمه انواع متون تخصصی، مقالات ISI، کتاب های تخصصی زیست، جزوات زیست، پایانامه های زیست و سایر متون زیست را به صورت سلیس و روان و تخصصی ترجمه نمایند.
درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.