اصطلاح تخصصی مهندسی صنايع از انگلیسی به فارسی
batch and queue
دسته و صف عملکرد تولید انبوه مبتنی بر ساخت دسته بزرگی از یک قطعه و سپس ارسال آن قطعه برای انتظار کشیدن در صفی که قبل از انجام عملیات بعدی در فرآیند تولید تشکیل شده است در مقابل حرکت تک واحدی
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی batch and queue

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی مهندسی صنايع رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن