اصطلاح تخصصی مهندسی كامپيوتر و IT از انگلیسی به فارسی
. Herfindahl–Hirschman Index
شاخص هرفیندال-هیرشمن
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی . Herfindahl–Hirschman Index
فهرست نمودن ؛ اندکس ؛ فهرست اعلام ؛ فهرست ؛ زیرنویسی ؛ زیرنویس ؛ شاخص ، شاخص ، نمایه - 1- فهرست الفبایی کلمات مهم و مفاهیم موجود در یک کتاب و صفحاتی که ممکن است این واژه ها در آنها باشند اکثر برنامه های کلمه پرداز و صفحه بند ، به طور خودکار توانایی ایجاد نمایه ها را دارند توجه داشته باشید که فرایند مذکور کاملاً خودکار نیست ؛ هر کسی خود باید مشخص کند که چه کلماتی نمایه بندی شوند 2- نشان تصویری از یک دست اشاره گر گاهی آن را fist (مشت ) می نامند 3- عددی که عنصری از یک آرایه را انتخاب می کند مثلاً در {2} A ، 2 یک شاخص ( اندیس ) است نگاه کنید به array ، فهرست اعلام ، فهرست ، اندیکس در برنامه مدیریت پایگاه داده ها یک فایل فشرده شامل اطلاعاتی (موسوم به اشاره گر) درباره محل واقعی رکوردها در فایل پایگاه داده ها می باشد هنگام جستجو یا مرتکب کردن یک پایگاه داده ها ، برنامه باید از فهرست استفاده کند و نه کل پایگاه ، این گونه عملیات سریعتر از تزتیب و جستجوی انجام شده روی پایگاه واقعی داده ها می باشد در برنامه واژه پردازی یک فهرست در واقع پیوستی است که کلمات مهم ، نام ها و مفاهیم اصلی را برحسب الفبای همراه با شماره صفحات مربوط به اقلام ارائه می دهد ، [شاخص ، نمایه ، ایندکس] بطور کلی ، لیستی از کلمات کلیدی و داده های مربوطه است که به محل اطلاعات کاملتر و مفصلتر اشاره میکنند شاخص دایرکتوری ، جای فایلها روی دیسک را ثبت میکند ، و شاخص رکورد ، محل فیلدهای کلیدی مشخص میسازد در برنامه نویسی ، مقدار قابل افزایشی است که امکان دستیابی مستقیم به یک ساختار داده ای چند عنصری مانند آرایه را فراهم میسازد برنامه نویس با استفاده از شاخص میتواند به جای جستجوی ترتیبی مجموعه ای از عناصر ، محل یک عنصر خاص را در آن محاسبه و مشخص کند نیز نگاه کنید به ‎ array ، ‎ element ، ‎ hashing ، ‎ list

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی مهندسی كامپيوتر و IT رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن