اصطلاح تخصصی زمين شناسی از انگلیسی به فارسی
a axis
محور a
محوری از یک شبکه بلوری دوطرفه که بر ( 100 ) عمود است
مقایسه شود با : محورb ، محور c
در بلور شناسی : یکی از محور های بلور شناسی که به عنوان یک مرجع در توصیف بلور ها استفاده می شود محور a ، محوری است که حول محور افقی ( از جلو به عقب ) می چرخد در یک بلور ارترومبیک یا تری کلینیک ، این محور معمولاً همیشه کوتاه ترین محور است در بلور های مونو کلینیک ، محور a Clinoaxis است حرف a معمولاً به صورت ایتالیک و متمایز نوشته میشود
در پترولوژی ساختمانی یکی از 3 محور مرجع اورتوگونال a ، b ، c که به 2 صورت مجزا استفاده می شوند
الف) برای کمک به توصیف و توضیح هندسه بافتی که دارای تقارن مونوکلینیک می باشد صفحه تقارن نا در به نام صفحه c _a خوانده می شود و a در محل تقاطع این صفحه با یک سطح که بافت بر جسته و بیرون زده دارد ، قرار میگیرد
ب) در یک معنای جنبش شناسی ، برای توصیف یک پلان تغیی ، محور a - محوری از یک شبکه بلوری دوطرفه که بر ( 100 ) عمود است - مقایسه شود با : محورb ، محور c - در بلور شناسی : یکی از محور های بلور شناسی که به عنوان یک مرجع در توصیف بلور ها استفاده می شود محور a ، محور a Clinoaxis است حرف a معمولاً به صورت ایتالیک و متمایز نوشته میشود - در پترولوژی ساختمانی یکی از 3 محور مرجع اورتوگونال a ، c که به 2 صورت مجزا استفاده می شوند - الف) برای کمک به توصیف و توضیح هندسه بافتی که دارای تقارن مونوکلینیک می باشد صفحه تقارن نا در به نام صفحه c _a خوانده می شود و a در محل تقاطع این صفحه با یک سطح که بافت بر جسته و بیرون زده دارد ، قرار میگیرد ب) در یک معنای جنبش شناسی
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی a axis

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی زمين شناسی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن