اصطلاح تخصصی زمين شناسی از انگلیسی به فارسی
zard kuh formation|zard kuh|zard kuh|zardkuh
سازند زردکوه (اردویسین) - فقط در امتداد زردکوه (پهنه رسوبی ساختاری زاگرس) رخنمون دارد شامل شیل ها و ماسه سنگ های دانه ریز است که توسط ستوده نیا به دو عضو غیر رسمی تقسیم شده است عضو پایینی زردکوه حدود 90 متر شیل و ماسه سنگ است که با همبری ناگهانی و پیوسته بر روی سازند ایلبیک قرار دارد و به داشتن تریلوبیت شاخص است عضو بالایی سازند زردکوه با حدود 247 متر ضخامت همچنان از نوع شیل و ماسه سنگ است که در بخش میانی آن یک لایه کنگلومرایی وجود دارد این عضو ، به داشتن گراپتولیت ، بارز است
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی zard kuh formation|zard kuh|zard kuh|zardkuh
پهنه رسوبی ساختاری زاگرس) رخنمون دارد شامل شیل ها و ماسه سنگ های دانه ریز است که توسط ستوده نیا به دو عضو غیر رسمی تقسیم شده است عضو پایینی زردکوه حدود 90 متر شیل و ماسه سنگ است که با همبری ناگهانی و پیوسته بر روی سازند ایلبیک قرار دارد و به داشتن تریلوبیت شاخص است عضو بالایی سازند زردکوه با حدود 247 متر ضخامت همچنان از نوع شیل و ماسه سنگ است که در بخش میانی آن یک لایه کنگلومرایی وجود دارد این عضو ، به داشتن گراپتولیت ، بارز است : zard kuh formation|zard kuh|zard kuh|zardkuh&source=barsadic" id="MainContent_Inlink" onmouseover="inhover2()" onmouseout="inmove2()" target="_blank" class="fa fa-linkedin fa1">
سازند زردکوه (اردویسین)
فقط در امتداد زردکوه (
پهنه رسوبی ساختاری زاگرس) رخنمون دارد شامل شیل ها و ماسه سنگ های دانه ریز است که توسط ستوده نیا به دو عضو غیر رسمی تقسیم شده است عضو پایینی زردکوه حدود 90 متر شیل و ماسه سنگ است که با همبری ناگهانی و پیوسته بر روی سازند ایلبیک قرار دارد و به داشتن تریلوبیت شاخص است عضو بالایی سازند زردکوه با حدود 247 متر ضخامت همچنان از نوع شیل و ماسه سنگ است که در بخش میانی آن یک لایه کنگلومرایی وجود دارد این عضو ، به داشتن گراپتولیت ، بارز است

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای مقاله ISI زمين شناسی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن