اصطلاح تخصصی مهندسی كامپيوتر و IT از انگلیسی به فارسی
5G cellular networks
شبکه های سلولی 5G
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی 5G cellular networks
شبکه های عصبی برنامه ای کامپیوتری که به شیوهی ارتباط سلولهای عصبی ( نرونها ) در مغز انسان مدلسازی می کند شبکه های عصبی کامپیوتر را قادر می ندتا خود را برای تشخیص الگوهای گوناگونی مانند انسان آموزش دهد شکبه های عصبی نیز مانند مغز انسان ف فقط نتایج تخمینی را ارائه می دهند اما می توانند کارهایی را انجام دهند که هیچ نوع برنامه ی کامپیوتری دیگری نمی تواند به طور موثر آن را انام دهد هر نرون دارای چندین ورودی و فقط یک خروجی است برخی از ورودی ها نرون را فعال و بعضی دیگر آن را منع می کنند هر یک از این ورودی ها دارای وزن خاصی هستند بنا به نظریه ای هر نرون خروجی وقتی فعال می شود که نوع الگوی خاص در ورودی حاضر باشد در کامپیوتر ف نرون ها و ارتابطات توسط ارایه ای از اعداد شبیه سازی می شوند آموزش یک شبکه ی عصبی ف شبیه به آموزش به حیوان است الگوها به ورودی اعمال می شوند و یک الگوریتم ساده وزنهای ارتباطات را تنظیم می کند تا تلاش برای به دست آوردن خروجی مطلوب اغاز شود پس از اجرای آموزشهای زیادی که در آن الگوهای مختلفی به کار می رود شبکه ی عصبی یاد می گیرد که الگوهای خاصی را تشخیص دهد حتی ضرورتی ندارد که برنامه نویس دقیقا بداند این الگوها چه همسانی هایی دارند زیرا الگوها توسط خود شبکه عصبی تحلیل می شوند شبکه های عصبی در تشخیص ورودی های مبهم درست تعریف ندشه و یا احتمالاض دارای پراکندگی گوناگون مناسب اند مثلاً شبکه عصبی می تواند تصاویر صورت انسان نما ف یا الگوهای اطلاعات هوا را تشخیص دهد با این حال یک شبکه ی عصبی هرگز 0/100 قابل اعتماد نبوده و حتی ممکن است در محاسبه های ساده کاملاً کند باشد

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای مقاله ISI مهندسی كامپيوتر و IT رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن