اصطلاح تخصصی مهندسی برق از انگلیسی به فارسی
a
آ ، alpha-آلفا ( حرف یونانی آلفا ) 1 نماد ضریب تقویت جریان ترانزیستور در مدار بین مشترک که به صورت نسبت تغییرات جراین کلکتور به تغییرات جریان امیتر با ثابت بودن ولتاژ کلکتور تعریف می شود ، aluminium-آلومینیم عنصر فلزی سبک و به رنگ سفید نقره ای با عدد اتمی 13 و وزن اتمی 27 به عنوان عنصرپذیرنده برای آلایش سیلسیم و تبدیل آن به ماده نوع پی به کار میرود همچنین برای ساخت صفحه ها و بدنه ی خازن های الکترولیتی آلومینیمی و صفحه های خازن های تنظیمگر با دی الکتریک هوا استفاده می شود با نشاندن و زدودن ان در مدارهای مجتمع به عنوان رسانای الکتریکی به کار میرود و نیز از سیم های نازک ان برای اتصال بین نیمرسانا با پایه های بیرونی استفاده می شود اکسید الومینیم یا سرامیک الومینا ، کار برد گسترده ای به عنوان ماده ی بستر ، عایق ، و پنجره ی لامپ های توان ریز موج دارد ، ampere-آمپر 1 واحد عملی جریان الکتریکی یک آمپر جریان معادل با عبور الکترون از نقطه ای در ظرف یک ثانیه است که به صورت 1 سی / اس و یا نتیجه ی اعمال ولتاژ یک ولت به دو سر مقاومت یک اهمی نیز بیان می شود 2 ( سیستم اس آی) : جریان ثابتی که اگر از دو رسانای مستقیم موازی به طول بی نهایت و سطح مقطع ناچیز و به فاصله ی یک متر از همدیگر در خلأ عبور کند ، نیرویی معادل بین این رساناها ایجاد خواهد کرد ، angstrom-آنگستروم [ ای] یک واحد طول ، 10/000 ای 1 سانتمتر ؛ 1 ای 10 به توان -8 سانتیمتر ، همچنین 1 ای 10 به توان 10- متر 10 به توان 4- میکرو متر 3/937 × 10 به توان 9- آی ان در حال حاضر استفاده از میکرومتر ( میکرو ام) به عنوان واحد اندزه گیری نسبت به آنگستروم ترجیح داده می شود طول موج نور مرئی بین 4000 و 78000 آنگستروم ( 0/4 و 78 میکرومتر 400 تا 780 نانومتر ) است تابش فرابنفش ( یو وی ) کوتاهتر از 0/4 میکرومتر و تابش فرو قرمز بیشتر از 0/78 میکرومتر است ، attenuation constant-ثابت تضعیف [ آلفا] مشخصه ای برای یک خط یا محیط که از آن موج تخت با بسامد معین عبور می کند مقدار آن برابر با قسمت حقیقی ثابت انتشار بر حسب نپر بر واحد طول است ثابت تضعیف ، آهنگ نسبی کاهش دامنه ی مؤلفه ای از میدان ( ولتاژ یا جریان ) را در جهت انتشار نشان می دهد قسمت موهومی ثابت انتشار ، ثابت فاز است

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی مهندسی برق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن