اصطلاح تخصصی مهندسی برق از انگلیسی به فارسی
a display
نمایشگر ( ای ) نوعی نمایشگر راداری که در آن هدفها ، به صورت انحرافهای عمودی از خط افقی ، که ناینده ی مبنای زمانی است ، ظاهر می شوند فاصله ی هدف متناسب با فاصله ی افقی انحراف از یک سر محور مبنای زمانی است و شدت سیگنال پژواک هدف متناسب با دامنه ی انحراف عمودی است نمایشگر (ای) در رادار هدف را به صورت یک جهش عمودی روی محور مبنای زمانی افقی و درسمت راست جهش ارسالی نشان می دهد فاصله ی بین جهشها متناسب با فاصله ی هدف است
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی a display
صفحه نمایش پلاسمایی صفحه نمایشی که معمولاً به صورت الکترودهای فلزی شده شفاف نشانده شده روی وجه های موازی ورقه های شیشه ای ساخته می شود که کناره های آنها برای ایجاد کاواکی با فاصله بسیار کم درزگیری شده است گازی مانند نئون فبل از درزگیری شدن کاواک در داخل آن به دام می افتد اعمال ولتاژ به دو سر زوجها ی مخالف الکترودها سبب یونیده شدن گاز در آن ناحیه و ایجاد نقطه ها یا قسمتهای درخشان می شود این الکترودها در عمل آرایه ای از دیودهای گازی را تشکیل می دهند که به هنگام فعال شدن با ولتاژ می توانند نوبسه های الفبایی را به صورت آرایه ای از نقطه ها یا قسمتها تشکیل دهند وقتی که نئون یونیده می شود رنگ مشخصه قرمز - نارنجی را تولید می کند این صفحه نمایش می تواند تحت کنترل کامپیوتر یا اتصالهای الکتریکی دیگر باشد صفحه نمایشی پلاسمایی با صفحه نمایش فلوئورسان - خلا که از نظر الکتریکی تر بود است و نویسه های مشخصه آبی - سبر به وجود می آورد تفاوت دارد

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی مهندسی برق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن