اصطلاح تخصصی مهندسی صنايع از فارسی به انگلیسی
پیمانکاری مدیریت مدیریت پیمان MC شخصیتی است حقوقی که به نمایندگی از طرف مجری طرح ؛ مسوولیت مدیریت؛ کنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب روشها ؛ضوابط و دستورالعملهایی که به تایید مجری رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات؛ برآوردها و برنامه‌های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد
management contracting (mc)
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی پیمانکاری مدیریت مدیریت پیمان MC شخصیتی است حقوقی که به نمایندگی از طرف مجری طرح ؛ مسوولیت مدیریت؛

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی صنايع بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی صنايع بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای مقاله ISI مهندسی صنايع رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن