اصطلاح تخصصی روانشناسی از فارسی به انگلیسی
وابسته بکوه الپ ، الپی ، واقع در ارتفاع زیاد ، وابسته بکوه آلپ ، آلپی
alpine
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی وابسته بکوه الپ ، الپی ، واقع در ارتفاع زیاد ، وابسته بکوه آلپ ، آلپی

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی روانشناسی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی روانشناسی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
کنفرانس یاب
تبلیغات در برساد
ترجمه مقاله ISI
دانلود مقاله ISI ترجمه شده
ترجمه تخصصی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

دانلود مقاله ترجمه شده

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای مقاله ISI روانشناسی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن