اصطلاح تخصصی زمين شناسی از فارسی به انگلیسی
جلگه پهن قلیائی ، سرزمین مسطح قلیایی
یک ناحیه مسطح قلیایی در ناحیه ای خشک که در آن یک یا چند رود بیابانی جریان دارد در فصل خشک بعد از تبخیر آب به ناحیه لم یزرعی از گل سخت که از نمکهای قلیایی پوشیده شده مبدل می شود و بعد از باران سنگین به دریاچه کم عمق گل آلودی تبدیل می گردد ، سرزمین مسطح قلیایی یک ناحیه مسطح قلیایی در ناحیه ای خشک که در آن یک یا چند رود بیابانی جریان دارد در فصل خشک بعد از تبخیر آب به ناحیه لم یزرعی از گل سخت که از نمکهای قلیایی پوشیده شده مبدل می شود و بعد از باران سنگین به دریاچه کم عمق گل آلودی تبدیل می گردد
alkali flat
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی جلگه پهن قلیائی ، سرزمین مسطح قلیایی
یک ناحیه مسطح قلیایی در ناحیه ای خشک که در آن یک یا چند رو
شاخص قلیایی – آهک
وسیله ای برای رده بندی سنگ های آذرین که بوسیله Peacock در سال 1931 معرفی شد که بر پایه درصد وزنی سیلیس موجود که درصد های وزنی CaO و K2O+NaO برابر باشند ، استوار است
چهار گروه شیمیایی سنگ های آذرین بر طبق این شاخص عبارت اند از: آلکالیک (وقتی که در صد سیلیس کمتر از 51 است) آلکالی ـ کلسیک (وقتی درصد سیلیس بین 51 و 56 است) کالک آلکالیک (وقتی درصد سیلی بین 56 و 61 است) و کلسیک (وقتی که درصد سیلیس بیش از 61 است)
مترادف: شاخص کالک آلکالی ، شاخص قلیایی – آهک وسیله ای برای رده بندی سنگ های آذرین که بوسیله Peacock در سال 1931 معرفی شد که بر پایه درصد وزنی سیلیس موجود که درصد های وزنی CaO و K2O+NaO برابر باشند ، استوار است چهار گروه شیمیایی سنگ های آذرین بر طبق این شاخص عبارت اند از: آلکالیک (وقتی که در صد سیلیس کمتر از 51 است) آلکالی ـ کلسیک (وقتی درصد سیلیس بین 51 و 56 است) کالک آلکالیک (وقتی درصد سیلی بین 56 و 61 است) و کلسیک (وقتی که درصد سیلیس بیش از 61 است) مترادف: شاخص کالک آلکالی

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی زمين شناسی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن