اصطلاح تخصصی زمين شناسی از فارسی به انگلیسی
بلورهای انباشته بلورهایی است که در اثر تفریق تبلوری ماگما انباشته می شوند
accumulative mineral|accumulative mineral|accumulative mineral
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی بلورهای انباشته بلورهایی است که در اثر تفریق تبلوری ماگما انباشته می شوند
کانی رس ، کانی رسی
یکی از گروه های پیچیده با توضیح مختصر و نادقیق سیلیکات های بی شکل آبدار یا متاکلوییدی که به خوبی بلورین می باشند و اساسا سیلیکات های آلومینیوم هستند (و گاهی اوقات سیلیکات های منیزیم و آهن ) اینها دارای شبکه بلوری منوکلینیک از نوع دو یا سه لایه هستند که در آنها یون های سیلیس و آلومینیوم هم آرایی تتراهدرال نسبت به اکسیژن دارند و در آنها آلومینیوم ، آهن سه و دو ظرفیتی ، منیزیم ، کروم ، لیتیم ، منگنز و سایر یون ها دارای هم آرایی هشت وجهی نسبت به اکسیژن یا هیدروکسیل دارند ممکن است کاتیون های تبادلی (معمولاً کلسیم و سدیم و برخی اوقات پتاسیم ، هیدروژن و آلومینیوم) بر روی سطح لایه های سیلیکات ، در مقادیر تعیین شده توسط بار منفی زیاد درون لایه وجود داشته باشد ، کانی رسی یکی از گروه های پیچیده با توضیح مختصر و نادقیق سیلیکات های بی شکل آبدار یا متاکلوییدی که به خوبی بلورین می باشند و اساسا سیلیکات های آلومینیوم هستند (و گاهی اوقات سیلیکات های منیزیم و آهن ) اینها دارای شبکه بلوری منوکلینیک از نوع دو یا سه لایه هستند که در آنها یون های سیلیس و آلومینیوم هم آرایی تتراهدرال نسبت به اکسیژن دارند و در آنها آلومینیوم

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی زمين شناسی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی زمين شناسی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن