اصطلاح تخصصی ریاضی و آمار از فارسی به انگلیسی
فرایند الحاقی
adjoint process
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی فرایند الحاقی
جریان ، روند ، فرایند ، پردازه ، روش ، پردازش ، طرز عمل ، فرآیند ، پردازش کردن ، اجرا شدن ، فراگرد ، پروسه ، عمل ، پویش ، عملیات ، فرابری ، پرورش ، عملکرد ، فراشد ، فعل و انفعال ، مرحله ، فرایند / کلمات مرتبط stable process Poisson process mixed Poisson process Poisson-Markov process coverage process Polya-Lundberg process quantile process Galton-Watson process Gaussian process transient process Gram-Schmidt process extremal process Cauchy process Kiefer process autoregressive process Slepian process diffusion process Feller diffusion processs narrowband process reverse process irreversible process Bessel process Bellman-Harris process iterative process Takacs process empirical process weighted empirical process stochastic process random process doubly stochastic process point stochastic process Markov decision process mutation process jump process self-Affine process spontaneous process self-correcting process weakly stationary process self-similar process birth process pure birth process virtual waiting-time process wear process branching process counting process spatial process deterministic process Levy process logistic process Markov process stationary process orthogonal process conservative process death process pure death process embedded process point process stationary point process regenerative process oscillatory process shot-noise process

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی ریاضی و آمار بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی ریاضی و آمار بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ما



Telegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی ریاضی و آمار رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن