اصطلاح تخصصی مهندسی برق از فارسی به انگلیسی
ریشه میانگین مربعی؛مقدار مؤثر 1 ریشه دوم متوسط مربعات مجموعه ای از مقادیر مربوط به هم 2 مقدار مؤثر جریان متناوب با مقدار DC که همان اثر گرمایشی را تولید می کند مقدار RMS به صورت ریشه دوم متوسط مربعات دامنه های لحظه ای در یک سیکل کامل محاسبه می شود در موج سینوسی مقدار RMS ، 0/707 برابر مقدار قله است کمیتهای متناوب به صورت مقادیر RMS فرض می شوند ، مگر آن که تعریف دیگری بیان شده باشد
rooter amplifier root - mean -square ;effective value
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی ریشه میانگین مربعی؛مقدار مؤثر 1 ریشه دوم متوسط مربعات مجموعه ای از مقادیر مربوط به هم 2 مقد

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای مقاله ISI مهندسی برق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن