اصطلاح تخصصی مهندسی برق از انگلیسی به فارسی
‌ digital circuit
مدار دیجیتال
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی ‌ digital circuit
رایانه رقمی ، رایانه ی رقمی رایانه ای که با استفاده از برنامه های نرم افزاری اطلاعات را در قالب رقمی پردازش می کند امروزه این مفهوم به رایانه ای بر اساس معماری ماشین فن نویمان ( neumann-machinevon) اشاره می کند که دارای یک واحد پردازش مرکزی ( سی پی یو) و هر دو نوع حافظه ی نیم رسانای فرار ( دی رم) و حافظه ی دیسک مغناطیسی غیر فرار ( دیسک گردان نرم ( فلاپی) و /یا سخت) است داده های رقمی از طریق صفحه کلید ، دیسک گردان ، یا مودم وارد رایانه می شود و سپس با عملیات سریع و پی در پی جمع ، ضرب ، تفریق ، تقسیم ، مسائل تجزیه و تحلیل می شوندنمایشگر اصلی رایانه ای رومیزی از نوع لامپ پرتو - کاتدی است که داده های پردازش شده ، نتایج محاسبات ، پست الکترونیکی و سایر متون و تصاویر گرافیکی را به صورت رنگی نمایش می دهد در رایانه های شخصی قابل حمل معمولاً از نمایشگرهای بلور - مایع ماتریسی فعال استفاده می شود انواع اصلی رایانه های امروز عبارت اند از mainframes,workstations, network servers , micro computers یا personal computers و notebook computers
وسیله ریز آینه ای رقمی [ دی ام دی] وسیله ای نیمرسانا که از ماتریسی از حدود نیم میلیون آینه ی متحرک که ابعاد هر یک 4×4 میکرومتر است تشکیل شده و به کمک لولاهای میکروسکوپی روی تراشه ی حافظه ی مدار مجتمع نصب شده اند سیگنالهای تولید شده توسط رایانه ، سلولهای حافظه را قطع و وصل می کنند و این عمل موجب خم شدن آینه های انتخاب به طرف صفحه تلویزیون ( سیگنال ّ 1ّ) و یا دور شدن آن ( سیگنال ّ0ّ ) می شود در نتیجه تصویر متحرک رنگی در هر لحظه روی صفحه تشکیل می شود با مترکز کردن نورهای قرمز ، آبی یا سبز به روی « دی ام دی » هر اینه یک دانه ی تصویر ( پیکسل - pixel) است که رنگ آن همان رنگ نور فرود آمده در آن لحظه است ریز آینه های بر روی بستری با ابعاد تقریبی 2/5 سانتیمتر به روش ریز ماشین کاری (micromachining) ساخته می شوند قرار است که این وسیله جانشین لامپ پرتو کاتدی در سیستم های تلویزیونی پروژکتوری شود روشنایی تصویر متناسب با بسامد انتخاب دانه های آن در هر قاب تصویری است به این وسیله نمایشگر ریز آینه ای رقمی ( digital micromirror display device) نیز می گویند

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی برق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای متن تخصصی مهندسی برق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن