اصطلاح تخصصی مهندسی كامپيوتر و IT از فارسی به انگلیسی
خورد کارت
card feed
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی خورد کارت
کارت ، کارت - 1- نگاه کنید به حعدزاثی زشقی 2- تخته مدار چاپی که در ریز کامپیوترها قرار می گیرد تا عملکردهای اضافی فراهم کند ، کارت یک تخته مدارهای الکترونیکی برای این که شکافهای (slots) گذر گسترشی کامپیوتر در آن جا بگیرد ، [کارت] اصطلاحی کلی در مورد برد مدار چاپی یا آداپتور که در کامپیوتر جای گرفته و عملکرد یا قابلیت جدیدی را به آن اضافه میکند چنین کارتهایی ، ویژگیهای اختصاصی از جمله قابلیتهای به کار گیری ماوس و مودم را به کامپیوتر اضافه میکنند که از قبل در آن تعبیه نشده اند نیز نگاه کنید به ‎ adapter ، ‎ board ، ‎ printed circuit board در برنامه هایی مانند برنامه فوق متن ‎ HyperCard ، این اصطلاح به تصویر کارت شاخصی اطلاق میگردد که اطلاعات روی آن ذخیره شده و برای ارجاعات بعدی ، فایل بندی میگردد نیز نگاه کنید به ‎ hypertext در گذشته ، این اصطلاح در مورد کارتهای پانچ (سوراخدار) سه در هفت اینچی نیز به کار میرفته که اطلاعات به صورت سوراخهایی در هشتاد ستون روی آن درج میشده است هر یک از این سوراخها نشانگر یک عدد یا حرف خاص بوده است که توسط کامپیوتر ویژه آن خوانده میشده است

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی مهندسی كامپيوتر و IT بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic

×
می خوای مقاله ISI مهندسی كامپيوتر و IT رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن