معنی zionism (= zionisme)

حقوق
zionism (= zionisme)
صهیونیزمنهضت یهودیان جهان که هدف آن ایجاد کشورمستقل یهودی در فلسطین می باشد و نام آناز کوه صهیون در اورشلیم اخذ شده که درطی زمان به عنوان سمبل سرزمین فلسطینشناخته شده استشکل مسخ شده این نهضت به صورت تشکیلرژیم اشغالگر قدس در فلسطین اشغالی باسرکوب و آواره کردن ساکنان اصلی اینسرزمین تجسم یافته است
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی zionism (= zionisme)

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی حقوق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی حقوق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی حقوق از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی حقوق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن