معنی back - cross

پزشكی
back - cross
جفت گیری بین یک هتروزیگوت و هوموزیگوت ، جفت گیری آمیخته با پدر و مادر خود ، در تجربیات ژنتیک گاهی لازم میشود یک آمیخته را بسته به اینکه نر یا ماده باشد با مادر یا با پدر خود جفت گیری نمایند این عمل را بک کراس نام دهند ‎ double back - cross جفت گیری بین یک هتروزیگوت و هموزیگوت مضاعف
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی back - cross

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی پزشكی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی پزشكی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی پزشكی از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی پزشكی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن