معنی a form dna

پزشكی
a form dna
دی ان ای نوع آ
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی انگلیسی a form dna
فورمول ، ‎ -1 روش تجویز در پزشکی ‎ -2 فرمول نمایاندن یک ترکیب شیمیائی با علائم اختصاری عناصر ‎ -3 بر آورد ریاضی ارتباطات و جریانات فیزیولوژیک و پاتولوژیک فرمول شیمیائی ، ترکیبی از ‎ chemical f علائم اختصاری شیمیائی که نشان دهنده عناصر و تعداد اتمهای آنها در یک ملکول از ترکیب شیمیائی خود میباشد فرمول سرشتی ، فرمول ‎ constitutional f شیمیائی که نشان دهنده ترتیب فضائی اتمها و اتصال زنجیری هر اتم می باشد فرمول دندانی ، فرمولی که نشان ‎ dental f دهنده انواع دندانها و تعداد هر نوع که بطور طبیعی در فک میرویند می باشد ، فرمول دندانهای شیری در انسان عبارت از : دندانهای پیش ‎ 2 - 2 / 2 - 2 ، دندانهای نیش ‎ 1 - 1 / 1 - 1 ، ودندانهای آسیا ‎ 2 - 2 / 2 - 2 ، که مجموعا ‎ 20 عدد میشود ، و فرمول دندانهای دائمی در انسان عبارتست از : دندانهای پیش ‎ 2 - 2 / 2 - 2 ، دندانهای نیش ‎ 1 - 1 / 1 - 1 ، دندانهای آسیای کوچک ‎ 2 - 2 / 2 - 2 ، و دندانها آسیای بزرگ ‎3 - 3 ‎ 3 - 3 / ، که مجموعا ‎ 32 عدد میشود فرمول تجربی ، نوعی فرمول ‎ empirical f شیمیائی که بین کننده نسبت عناصر متشکله ملکول می باشد ، فرمول گسترده ‎ graphic f structural f فرمول ملکولی ، نوعی ‎ molecular f فرمول شیمیائی که بیان کننده تعداد اتمهای موجود در عناصر متشکله ملکول یک ماده میباشد ، فرمول بسته فرمول رسمی ، فرمولی است که ‎ official f دسما در یک فارماکوپه یا در جای دیگر ثبت شده است ‎ rational f structural f فرمول گویا ، فرمول ‎ structural f ساختمانی ، نوعی فرمول شیمیائی که نشان دهنده ترتیب فضائی اتمها و اتصال زنجیری هراتم می باشد فرمول مهره ای ، فرمولی ‎ Vertebral f است که تعداد مهره های ستون فقرات را در هر ناحیه نشان میدهد ، فرمول مهره ای در انسان عبارتست از : گردنی ‎ 7 ، پشتی ‎ 12 ، کمری ‎ 5 ، خاجی ‎ 5 ، دنبالچه ای ‎ 4 که مجموعا ‎ 33 عدد میشود ، این فرمول را بصورت زیر نیز نشان میدهند : ‎ C7T12L5S5Cd433

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی پزشكی بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی پزشكی بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی پزشكی از انگلیسی به فارسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای مقاله ISI پزشكی رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن