معادل انگلیسی دیوان دادگستری بین المللیرکن قضایی سازمان ملل متحد که وظیفه اشرسیدگی به دعاوی مطروحه دول عضو علیه ی

حقوق
دیوان دادگستری بین المللیرکن قضایی سازمان ملل متحد که وظیفه اشرسیدگی به دعاوی مطروحه دول عضو علیه یکدیگر است
international court of justice
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی دیوان دادگستری بین المللیرکن قضایی سازمان ملل متحد که وظیفه اشرسیدگی به دعاوی مطروحه دول عضو علیه ی

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی حقوق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی حقوق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی حقوق از فارسی به انگلیسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی حقوق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن