معادل انگلیسی قانون گرشامپول بد پول خوب را از جریان خارج می کنداز دو نوع پول با ارزش قانونی یکسان آنکه پشتوانه اش

حقوق
قانون گرشامپول بد پول خوب را از جریان خارج می کنداز دو نوع پول با ارزش قانونی یکسان آنکه پشتوانه اش طلاست در جریان می ماند
gresham's law
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی قانون گرشامپول بد پول خوب را از جریان خارج می کنداز دو نوع پول با ارزش قانونی یکسان آنکه پشتوانه اش

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی حقوق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی حقوق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی حقوق از فارسی به انگلیسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی حقوق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن