معادل انگلیسی قانون تحدید مخارجقانونی که با منع استفاده از بعضی اموالمصرفی جلو مخارج مصرفی زیاد را می گیرد

حقوق
قانون تحدید مخارجقانونی که با منع استفاده از بعضی اموالمصرفی جلو مخارج مصرفی زیاد را می گیرد
sumptuary law
موارد مشابه با اصطلاح تخصصی فارسی قانون تحدید مخارجقانونی که با منع استفاده از بعضی اموالمصرفی جلو مخارج مصرفی زیاد را می گیرد

دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی حقوق بر اساس حروف الفبا

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

دیکشنری تخصصی فارسی به انگلیسی حقوق بر اساس حروف الفبا

آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی |
اگر این اصطلاح تخصصی حقوق از فارسی به انگلیسی مفید بود آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیکشنری تخصصی به تفکیک دپارتمان ها و رشته ها


دیکشنری تخصصی هنر

درباره دیکشنری تخصصی برساد


دیکشنری تخصصی برساد برای استفاده دانشجویان، پژوهشگران و استادان رشته های مختلف طراحی شده است. استفاده از خدمات دیکشنری تخصصی برساد کاملا رایگان است.

تماس با ماTelegram: @Barsadic
وبلاگ برساد

×
می خوای متن تخصصی حقوق رو برات ترجمه کنیم؟ سریع کلیک کن